Nieuws

Dienstregeling hoogseizoen gaat in op 1 april


Van 1 april tot 1 november aanstaande vaart het Drielse Veer weer op alle dagen.

De dienstregeling is dan als volgt:

maandag t/m vrijdag  07:00 uur – 18:00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen * 10:00 uur – 18:00 uur

* Feestdagen: Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag

Coronamaatregelen gehandhaafd – inclusief Coranatijdslot voor scholieren 
In verband met de aanhoudende Corona-epidemie vervoeren we maximaal twaalf passagiers (op 1,5 meter) per vaart en 

Op werkdagen is er ’s ochtends van 07:30 uur tot 08:00 een speciaal tijdslot voor scholieren waarin geen maximum aantal wordt gesteld, maar wel het dragen van een mondkapje verplicht is.

Oosterbeek, 12 februari 2021

De zuidelijke toegangsweg naar het Drielse is weer begaanbaar. En daarom gaat het Drielse Veer op 15 februari weer varen.
Het veer is op 3 februari, wegens de hoge waterstand van de Nederrijn, uit de vaart gegaan.

 Alle vaartijden en tarieven

Oosterbeek, 15 december 2020

Drielse Veer uit de vaart van 19 december 2020 tot 4 januari

2021 Ondanks Corona toch nog 62.500 passagiers in 2020

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar vanzelfsprekend ook invloed gehad op de dienstregeling van het Drielse Veer. De pont was geheel uit de vaart van 1 april tot 1 juli.
Vanaf 1 juli heeft de veerdienst dankzij de mooie zomermaanden veel recreanten en toeristen overgezet. Daarbij was vanwege Corona het maximum aantal passagiers per overvaart op 12 gesteld.

Na de aanvang van het schooljaar 2020-2021 is er op werkdagen van 07:30 uur tot 08:00 uur een speciaal coronatijdslot voor scholieren van kracht geworden. Hert maximum van 12 passagiers gold tijdens die periode niet. Wel was dragen van een mondkapje verplicht.

Het aantal overzettingen in 2020 komt naar verwachting uit op 62.500. In 2019 waren er 91.750 overzetting Het aantal overgezette scholieren bedraagt daarbinnen 26.000.Wegens Corona is er op ruim 50 schooldagen niet gevaren. In 2019 werden dan ook 35.000 scholieren overgezet.

In de periodes dat de nachtligplaats van de pont nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed functionerende noodvoorziening getroffen.

Drielse veer vaart door. Op werkdagen speciaal ochtendtijdslot voor scholieren

Op 1 juli jl. is het Drielse Veer, na een Coronastremming van drie maanden, weer in de vaart gegaan. De voorwaarden waaronder het veer thans passagiers overzet bestaan uit het houden van 1,5 meter afstand en een maximaal aantal van 12 personen per vaart.
Uitzonderingen daargelaten constateren we dat de getroffen maatregelen werkbaar en uitvoerbaar zijn.
Mede gezien het mooie weer van de laatste tijd en de toename van fietstoerisme en -recreatie heeft de pont daarom in de juli maand zo’n 10.000 passagiers overgezet, tegen ruim 8000 in juli 2019.
Nu de schoolvakanties voorbij zijn gaan ook de scholieren weer gebruik maken van onze veerdienst.
En daarom hebben bestuur en schippers besloten om ‘s ochtends een extra maatregel te treffen

Lees verder

Drielse Veer gaat vanaf 1 juli weer varen

26 juni 2020
Na een Coronastremming van exact drie maanden komt het Drielse Veer op 1 juli weer in de vaart. Het bestuur heeft daartoe besloten in goede samenspraak met de schippers en beide oevergemeenten.

Lees verder

28 mei 2020
Het bestuur van Stichting Drielse Veer heeft besloten om de veerpont met ingang van 1 april tot nader order geheel uit de vaart te nemen in verband met de voortdurende Coronacrisis.


Bij het nemen van dit weloverwogen besluit heeft het bestuur zowel de schippers van het Drielse Veer als het gemeentebestuur van Renkum geraadpleegd. Mede namens gemeente Overbetuwe en provincie Gelderland lopen de contacten van Stichting Drielse Veer namelijk via gemeente Renkum. 

De overwegingen welke tot het bestuursbesluit zijn de volgende: 
De gezondheid van onze schippers willen wij zo goed mogelijk borgen. Daarom hebben wij naast het overheidsbeleid reeds eerder een aantal eigen aanvullende maatregelen afgekondigd. Het risico van besmetting blijft desondanks groot. Dat hebben wij moeten constateren op grond van de gang van zaken gedurende de afgelopen periode.

Er zijn veel contactvlakken want het Drielse Veer is een kleine pont, met smalle loopbruggen naar beide veerstoepen. Daarbij komt dat het afrekenen niet altijd contactloos kan en dat de voorgeschreven 1,5 meter afstand met de passagiers niet volledig in acht genomen kan worden. 

Tot op heden was het aantal passagiers beperkt. Omdat het in het voorjaar op de pont drukker zal kunnen worden, wordt het naleven van de regels onuitvoerbaar.

 
Hou onze website en Twitteraccount  (@DrielseVeer) in de gaten voor informatie over het moment waarop wij de veerdienst weer kunnen hervatten.

Drielse veer blijft vooralsnog in de vaart

* Het aantal passagiers per vaart is maximaal 10*

Vanwege de situatie rond de epidemie met het Coronavirus is door het bestuur besloten om van dag tot dag te bepalen of het Drielse Veer blijft varen.

De schippers van onze veerpont hebben de opdracht om gepaste afstand te houden van de passagiers.

Passagiers worden tot nader order volstrekt niet toegelaten in de stuurhut van de pont.

Onze schippers handelen verder naar eigen inzicht en bevind van zaken, waarbij de algemene informatie -zoals verspreid door overheden (inclusief RIVM en GGD- leidend is.

 

 

Drielse Veer weer in de vaart vanaf 6 maart 13:30 uur

 

Slecht nieuws voor scholieren: Drielse Veer langer uit de vaart

Oosterbeek, 21 december 2019

Opnieuw goed vaarjaar voor Drielse Veer

Het Drielse Veer kan terugzien op een uitstekend jaar 2019.
Er werden 91.750 passagiers overgezet. Ten opzichte van 2018 (met 91.944 passagiers) betekent dat een geringe afname van 194 overzettingen. Daarbij moet aangetekend worden dat de dienstregeling hoogseizoen in 2019 later inging. Het totaal aan passagiers in 2019 is opgebouwd uit 52.645 fietsers (toeristen, recreanten en forenzen), 4.261 voetgangers en 34.844 scholieren.

Het opnieuw prachtige zomerweer en een drukke Airborneperiode zijn mede oorzaak van deze mooie score. Ook de toenemende bekendheid en betrouwbaarheid van de veerdienst hebben daar zeker aan bijgedragen. Zo kon het veer ondanks zowel de lage als hoge waterstanden van de Neder-Rijn zonder een enkele uitvaldag in de vaart blijven. Nadat de nachtligplaats van de pont nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed functionerende noodvoorziening getroffen.

Oosterbeek, 1 oktober 2019

 Succesvolle septembermaand voor het Drielse Veer

Het Drielse Veer heeft tot op heden een goed vaarseizoen achter de rug. Dankzij het in 2018 geïnstalleerde radarsysteem heeft de pont op alle dagen kunnen varen.

Het water in de Nederijn staat de laatste weken dusdanig laag dat de pont inmiddels niet langer kan afmeren aan de reguliere nachtsteiger. Gelukkig is er in dit soort situaties een alternatief voor handen in de vorm van een (gehuurde) nabij gelegen dekschuit waar de pont na gedane dagelijkse vaarten kan aanmeren.

Op 7 september, de dag van de Airbornewandeling in Oosterbeek en omgeving, zette de pont 840 personen over. Verleden jaar -toen het weer veel beter was- waren dat er ruim 1200.

Een week later op 14 september werd vanuit Driel de Polentocht georganiseerd en zette het Drielse Veer 1030 passagiers over.

De meeste passagiers werden overgezet tijdens het Airborneherdenkingsweekeinde van 21 en 22 september. Op de zaterdag en de zondag maakten respectievelijk 800 en 1312 mensen gebruik van de veerdienst.

Op 16 oktober vindt rondom Arnhem de Landleven kastelenfietstocht plaats. Het Drielse veer is in de route opgenomen. Verleden jaar maakten 400 Landlevenfietsers de duurzame oversteek met de pont. Inmiddels zijn er voor dit jaar 120 aanmeldingen

 

 

 

 

Loopbrug Drielse zijde tijdelijk omhoog gelegd

Omdat het water in de Nederrijn de laatste week behoorlijk is gestegen hebben we de toegang tot de aanlegsteiger bij Driel aangepast. De loopbrug is omhooggesjord waardoor de pont nu vanaf de veerstoep rechtstreeks toegankelijk is.
Met vereende krachten is deze zware klus afgelopen zaterdag geklaard! 
(maart 2019)

Dienstregeling laagseizoen ingegaan

Met ingang van 22 oktober vaart het Drielse Veer weer volgens de dienstregeling voor het laagseizoen.

En dat betekent dat het veer tot en met 21 december van maandag tot en met vrijdag in de vaart is.

’s Ochtends wordt er gevaren van 07:00 uur – 10:00 uur en ’s middags van 13:30 uur – 18:00 uur.

In de weekeinden en van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 vaart de veerpont niet.

Alle actuele vaartijden 

Drielse Veer ondervindt geen hinder van laag water

Ondanks de lage waterstanden kan het Drielse Veer gewoon in de vaart blijven.

En dat betekent dat de normale vaartijden onverminderd van kracht zijn.

(Juli 2018)

 

Drielse Veer kan nu ook varen tijdens mist

Sinds het voorjaar van 2018 is het Drielse Veer voorzien van een radarsysteem. Dankzij financiële bijdragen van de gemeenten Overbetuwe en Renkum en de provincie Gelderland kon het bestuur van Stichting Drielse Veer overgaan tot de aanschaf en installatie van radar aan boord.

Dankzij deze radar is de betrouwbaarheid van de dienstregeling van de veerpont het opnieuw toegenomen. Alleen als gevolg van stroomuitval of extreem laag water kan de pont nu nog uit de vaart gehaald worden.

(maart 2018)

Bekijk of download hier onze jaarverslagen