Nieuws

De waterstand van de Neder-Rijn is dusdanig gedaald dat de pont vanaf vrijdag 14 januari 2022 weer in de vaart zal zijn.

Oosterbeek, 13 januari 2022
Wel is er een tijdslot  speciaal voor scholieren van 07:30 uur tot 08:00 uur
Om de bulk aan over te zetten scholieren te kunnen verwerken is het veer ‘s ochtends van 07.30uur tot 08.00 uur, exclusief voor hen beschikbaar. 

Drielse Veer uit de vaart

Oosterbeek, 8 januari 2022
Tijdens het kerstreces is de pont voorzien van een nieuwe elektromotor en is het aandrijfsysteem aangepast.
Deze werkzaamheden zijn op zich goed verlopen.
Echter door de recente hoge waterstand van de Neder-Rijn staat de loopbrug aan Drielse zijde inmiddels onder water.
Vanwege de uitvoering van de werkzaamheden aan de pont is het de afgelopen tijd helaas niet mogelijk geweest om de loopbrug omhoog te leggen.
Het water van de Neder-Rijn zakt naar verwachting vanaf zondag 9 januari. Zodra het water een meter is gezakt gaan we de brug omhoog leggen.
We volgen het waterpeil dagelijks en zullen scholieren en andere forensen direct informeren als de pont weer in de vaart gaat.

Oosterbeek, 18 december 2021

Drielse Veer uit de vaart van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022 Ondanks Corona en hoge waterstanden bijna 90.000 passagiers in 2021

De coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook het afgelopen jaar de nodige invloed gehad op de dienstregeling van het Drielse Veer.
Tijdens de perioden van gedeeltelijke lockdown was het aantal passagiers per overvaart gemaximaliseerd op 12. Gedurende die perioden was er op werkdagen van 07:30 uur tot 08:00 uur een speciaal coronatijdslot voor scholieren. Het maximum van 12 passagiers gold tijdens die periode niet. Wel was dan het dragen van een mondkapje verplicht.

Desondanks komt het aantal passagiers dit jaar naar verwachting uit op om en nabij 90.000! In 2020 waren dat er 62.177 en in 2019 waren er 91.750 overzettingen.

Het aantal overgezette scholieren bedraagt in 2021 ruim 24.000. Wegens Corona zijn minder scholieren overgezet.
In 2020 hebben we 26.000 scholieren overgevaren en in 2019 werden ruim 35.000 scholieren overgezet.
Begin 2021 was de veerdienst wegens hoog water 12 dagen uit de vaart, de uiterwaard aan Drielse zijde was ondergelopen en de pont werd daardoor onbereikbaar. Tijdens de twee periode van hoog water was dat niet het geval en kon het Drielse Veer, in tegenstelling tot veel andere ponten, dagelijks in de vaart blijven.

Dankzij de mooie zomerdagen heeft de pont veel recreanten en toeristen overgezet. Corona droeg eraan bij dat mensen vaker dan voorheen de fiets namen en ook dat zorgde voor een toename van het aantal passagiers.
In een normaal jaar zou de pont zo’n 11.000 scholieren meer overgezet hebben. En dat betekent dat het veer in die situatie wellicht voor het eerst het aantal van 100.000 passagiers zou hebben overschreden!

In de periodes dat de nachtligplaats van de pont nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed functionerende noodvoorziening getroffen.

 

 

Bekijk of download hier onze jaarverslagen