Nieuws

 

 

Opnieuw een succesvol vaarjaar voor het Drielse Veer!

Het Drielse Veer was vanaf 9 januari in de vaart en zal volgens onze berekeningen tot en met 22 december aanstaande (onze  laatste vaardag in 2023) dit jaar ruim 95.000 passagiers overzetten.
We evenaren daarmee niet het passagiersaantal van 2022 (101.080). Het natte weer van de afgelopen tijd is er de oorzaak van dat er minder overzettingen waren, met name van recreanten en toeristen.
Met 95.000 passagiers zal 2023 wel de historie ingaan als een uiterst succesvol vaarjaar. 2022 was namelijk het enige jaar waarin we meer overzettingen konden noteren.
In tegenstelling tot veel andere veerdiensten kon onze pont over de Nederrijn tussen Driel en Oosterbeek dit jaar zowel bij hoge als bij lage waterstanden telkens in de vaart blijven. Slechts anderhalve dag was de pont uit de vaart vanwege een onderhouds- en inspectiebeurt tijdens de voorjaarsvakantie.

Drielse veer zet  in 2022 ruim 100.000 passagiers over

Oosterbeek, 19 december 2022
Het Drielse Veer was dit jaar vanaf 14 januari in de vaart en heeft tot en met 12 december 100.490 passagiers overgezet..
En dat betekent een mijlpaal voor het voet- en fietsveer. Tot op heden groeide het aantal passagiers per jaar gestaag tot omstreeks 90.000.
In 2021 hadden de Coronamaatregelen een negatieve weliswaar invloed op de passagiersaantallen en toch was het aantal overzettingen in dat jaar nog 87.984.
Ook gedurende de eerste maanden van 2022 waren nog Coranamaatregelen van kracht. Desondanks wordt 2022 dus het eerste jaar dat de pont meer dan 100.000 passagiers overzet!
In tegenstelling tot veel andere veerdiensten kon onze pont over de Nederrijn tussen Driel en Oosterbeek dit jaar zowel bij hoge als bij lage waterstanden telkens in de vaart blijven

2022 tot nu toe succesvol jaar

 

Drielse Veer zette tot en met 30 september 85.000 passagiers over
Het Drielse Veer heeft tot nu toe een succesvol jaar achter de rug.
Ondanks de lage waterstanden kon de veerdienst gedurende de afgelopen zomermaanden dagelijks in de vaart blijven.
En dat betekent dat de pont tot en met 30 september -afgerond- maar liefst 85.000 passagiers heeft overgezet.
Over heel 2021 zette het veer 89.000 passagiers over.

 

Wandel op 3 september mee met de Airbornewandeltocht en kom met het Drielse Veer!

28 augustus 2022

Het Drielse Veer vaart op 3 september aanstaande volgens een aangepaste, ruimere dienstregeling.

Vanwege de Airbormewandeltocht varen we die zaterdag van 08:00 uur tot 19:00 uur.
En dat is voor de wandelaars uit de Betuwe een uitgelezen kans om op een volledig duurzame wijze aan ‘s werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht deel te nemen!

Wandel mee en kom met het Drielse Veer!

 

Drielse Veer blijft varen ondanks de lage waterstand van de Nederrijn. 

21 augustus 2022

Ook nu het water verder is gezakt blijven wij volgens dienstregeling varen. En dat is goed nieuws want ondertussen liggen veel ponten aan de walkant en met dit weer maken de diverse passanten graag gebruik van onze veerpont.

Secretaris Frits Witjes van Stichting Drielse Veer: “Steeds meer mensen vragen per e-mail of we wel of niet varen. Het antwoord is gelukkig volmondig JA!”.

Iedereen is dus welkom aan boord van Drielse Veer!

Boek over de geschiedenis van het Drielse Veer  

Op zaterdag 14 mei is in het (voormalige) veerhuis aan de Drielse Rijndijk het boek over de historie van het Drielse Veer gepresenteerd.

Het eerste exemplaar van het boek werd door schrijver Frans Busch overhandigd aan mevrouw Johanna Braakman-de Leeuw. Daarna ontvingen ook de burgemeesters van de beide oevergemeenten Overbetuwe (Patricia Hoytink-Roubos) en Renkum (Agnes Schaap) een eerste exemplaar.

‘Een geschiedenis van het Drielse veer en die van de pachters Busch’ is de titel van het boek geschreven door Frans Busch, jongste zoon van de laatste pachter.
In de familie van Frans Busch heeft het Drielse Veer een belangrijke rol gespeeld. Vanaf 1925 was zijn grootvader Johan Daniël pachter van de veerdienst. De laatste exploitant van de gierpont was Jo Busch, de vader van Frans. De laatste veerman van de gierpont was Frans’ oudste broer Jo. In 1966 werd het huidige voet- en fietsveer geopend.

Historicus Frans Busch is met zijn fascinatie voor en verbondenheid met het Drielse veer bij uitstek de geschikte persoon voor het beschrijven van de rijke historie van de eeuwenoude veerdienst tussen Driel en Oosterbeek. En dat heeft na jaren van uitgebreid en zorgvuldig onderzoek geleid tot de publicatie van dit boek.
Het boek telt 260 pagina’s, bevat tal van originele foto’s, kaartjes, ansichten en krantenartikelen.
Het is eenmalig in beperkte oplage gedrukt en kost €23.

Te koop aan boord van het Drielse Veer, bij de schrijver via buschdrielseveer@gmail.com en bij lokale boekhandels

Vrienden van het Drielse Veer

Oosterbeek, 24 mei 2022

Onze veerdienst is al eeuwenlang springlevend!

En dat is natuurlijk vooral te danken aan alle trouwe passagiers!
Daarnaast heeft het Drielse Veer een aantal vrienden die er mede aan bijdragen dat de pont kan blijven varen. Allereerst zijn dat de gemeenten Overbetuwe en Renkum en de provincie Gelderland. Ook is er een aantal bedrijven en organisaties die onze stichting ondersteunen. Dat zijn Reith en ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs, Stichting Jobstap, Restaurant FORTVIER, Duoshop Drukwerk en Presentatie, het Dorenweerd College en de landelijke Voetverenverening.

Wij vonden het tijd worden voor een duidelijke vermelding op de veerpont van onze vrienden. En daarom hebben we een forse magnetische sticker laten maken waarop al onze vrienden vermeld staan.

Op zaterdagmiddag 14 mei hebben de burgemeesters van Overbetuwe (Patricia Hoytink-Roubos) en Renkum (Agnes Schaap) de vriendensticker officieel aangebracht op de stuurhut van het Drielse Veer.
Dat gebeurde midden op de Nederrijn,op de grens van beide oevergemeenten, terwijl we op weg waren naar de presentatie van het boek over de historie van de veerdienst in het voormalige Veerhuis aan de Drielse Rijndijk.

Van de ‘vriendensticker’ hebben we ansichtkaarten laten maken die we aan geïnteresseerde passagiers graag uitdelen.

 

 

 

 

De waterstand van de Neder-Rijn is dusdanig gedaald dat de pont vanaf vrijdag 14 januari 2022 weer in de vaart zal zijn.

Oosterbeek, 13 januari 2022
Wel is er een tijdslot  speciaal voor scholieren van 07:30 uur tot 08:00 uur
Om de bulk aan over te zetten scholieren te kunnen verwerken is het veer ‘s ochtends van 07.30uur tot 08.00 uur, exclusief voor hen beschikbaar.

Drielse Veer uit de vaart

Oosterbeek, 8 januari 2022
Tijdens het kerstreces is de pont voorzien van een nieuwe elektromotor en is het aandrijfsysteem aangepast.
Deze werkzaamheden zijn op zich goed verlopen.
Echter door de recente hoge waterstand van de Neder-Rijn staat de loopbrug aan Drielse zijde inmiddels onder water.
Vanwege de uitvoering van de werkzaamheden aan de pont is het de afgelopen tijd helaas niet mogelijk geweest om de loopbrug omhoog te leggen.
Het water van de Neder-Rijn zakt naar verwachting vanaf zondag 9 januari. Zodra het water een meter is gezakt gaan we de brug omhoog leggen.
We volgen het waterpeil dagelijks en zullen scholieren en andere forensen direct informeren als de pont weer in de vaart gaat.

Oosterbeek, 18 december 2021

Drielse Veer uit de vaart van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022 Ondanks Corona en hoge waterstanden bijna 90.000 passagiers in 2021

De coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook het afgelopen jaar de nodige invloed gehad op de dienstregeling van het Drielse Veer.
Tijdens de perioden van gedeeltelijke lockdown was het aantal passagiers per overvaart gemaximaliseerd op 12. Gedurende die perioden was er op werkdagen van 07:30 uur tot 08:00 uur een speciaal coronatijdslot voor scholieren. Het maximum van 12 passagiers gold tijdens die periode niet. Wel was dan het dragen van een mondkapje verplicht.

Desondanks komt het aantal passagiers dit jaar naar verwachting uit op om en nabij 90.000! In 2020 waren dat er 62.177 en in 2019 waren er 91.750 overzettingen.

Het aantal overgezette scholieren bedraagt in 2021 ruim 24.000. Wegens Corona zijn minder scholieren overgezet.
In 2020 hebben we 26.000 scholieren overgevaren en in 2019 werden ruim 35.000 scholieren overgezet.
Begin 2021 was de veerdienst wegens hoog water 12 dagen uit de vaart, de uiterwaard aan Drielse zijde was ondergelopen en de pont werd daardoor onbereikbaar. Tijdens de twee periode van hoog water was dat niet het geval en kon het Drielse Veer, in tegenstelling tot veel andere ponten, dagelijks in de vaart blijven.

Dankzij de mooie zomerdagen heeft de pont veel recreanten en toeristen overgezet. Corona droeg eraan bij dat mensen vaker dan voorheen de fiets namen en ook dat zorgde voor een toename van het aantal passagiers.
In een normaal jaar zou de pont zo’n 11.000 scholieren meer overgezet hebben. En dat betekent dat het veer in die situatie wellicht voor het eerst het aantal van 100.000 passagiers zou hebben overschreden!

In de periodes dat de nachtligplaats van de pont nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed functionerende noodvoorziening getroffen.

 

 

Nieuws

Bekijk of download hier onze jaarverslagen