Drielse Veer

Duurzaam over de Nederrijn

 Vaartijden

 

1 april 2024 t/m 31 oktober 2024

Maandag t/m vrijdag

07:00 uur tot 18:00 uur

Zaterdag en zon- en feestdagen

10:00 tot 18:00 uur

Alle vaartijden en tarieven

Dienstregeling hoogseizoen van het gaat in op 1 april.

Het laagseizoen zit er voor het Drielse Veer bijna weer op.
Vanaf 1 november is door de pont alleen op werkdagen gevaren en wel ’s ochtends vroeg en ’s middags.
Met name scholieren en andere forenzen maakten de afgelopen periode dankbaar gebruik van onze veerdienst.

Met ingang van 1 april (tweede paasdag) om 10:00 uur vaart het Drielse Veer tot 1 november weer op alle dagen volgens de dienstregeling voor het hoogseizoen.

Onze schippers hebben het leuningwerk van pont afgelopen weken helemaal opnieuw in de verf gezet. Ook zijn de zonnepanelen van ons elektrische veer schoongemaakt.

Niets staat een succesvol vaarjaar dan ook nog in de weg! We hopen dit jaar het aantal overzettingen van 2023 minimaal te evenaren. Dat waren er vorig jaar maar liefst 94.636.

Op de veerpont kan contactloos worden betaald.
We zien dat de passagiers in toenemende mate van deze mogelijkheid gebruik maken.
Vorig jaar was dit al iets meer dan de helft van het aantal transacties!

Van 1 april tot 1 november geldt het volgende vaarschema:

Op werkdagen van 07:00 – 18:00 uur
en op
zaterdagen, zon- en feestdagen van 10:00 – 18:00 uur

 

Opnieuw een succesvol vaarjaar voor het Drielse Veer

Het Drielse Veer was vanaf 9 januari in de vaart en zal volgens onze berekeningen tot en met 22 december aanstaande (onze  laatste vaardag in 2023) dit jaar ruim 95.000 passagiers overzetten.
We evenaren daarmee niet het passagiersaantal van 2022 (101.080). Het natte weer van de afgelopen tijd is er de oorzaak van dat er minder overzettingen waren, met name van recreanten en toeristen. 
Met 95.000 passagiers zal 2023 wel de historie ingaan als een uiterst succesvol vaarjaar. 2022 was namelijk het enige jaar waarin we meer overzettingen konden noteren.
In tegenstelling tot veel andere veerdiensten kon onze pont over de Nederrijn tussen Driel en Oosterbeek dit jaar zowel bij hoge als bij lage waterstanden telkens in de vaart blijven. Slechts anderhalve dag was de pont uit de vaart vanwege een onderhouds- en inspectiebeurt tijdens de voorjaarsvakantie.

Behoud de veerponten in Gelderland

Actie voor het behoud van de veren, vaartijden en betaalbaarheid

Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds. Hierdoor dreigt extra prijsverhoging voor gebruikers, minder varen of zelfs verdwijnen van ponten.
Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars worden hier de dupe van. De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet luiden de noodklok en roepen de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen

Het Drielse Veer roept iedereen op om de petitie aan de provincie Gelderland te ondertekenen:

Klik hier om de petitie te tekenen

petitie behoud Gelderse Veren

Boek over de geschiedenis van het Drielse Veer

Op zaterdag 14 mei is in het (voormalige) veerhuis aan de Drielse Rijndijk het boek over de historie van het Drielse Veer gepresenteerd.

Het eerste exemplaar van het boek werd door schrijver Frans Busch overhandigd aan mevrouw Johanna Braakman-de Leeuw. Daarna ontvingen ook de burgemeesters van de beide oevergemeenten Overbetuwe (Patricia Hoytink-Roubos) en Renkum (Agnes Schaap) een eerste exemplaar.

Lees verder

Vrienden van het Drielse Veer

 vrienden van het drielse veer

Onze veerdienst is al eeuwenlang springlevend!

En dat is natuurlijk vooral te danken aan alle trouwe passagiers!
Daarnaast heeft het Drielse Veer een aantal vrienden die er mede aan bijdragen dat de pont kan blijven varen. Allereerst zijn dat de gemeenten Overbetuwe en Renkum en de provincie Gelderland. Ook is er een aantal bedrijven en organisaties die onze stichting ondersteunen. Dat zijn Reith en ten Böhmer Accountants en Belastingadviseurs, Stichting Jobstap, Restaurant FORTVIER, Duoshop Drukwerk en Presentatie, het Dorenweerd College en de landelijke Voetverenverening.

 Lees verder

Vanaf 1 april dienstregeling hoogseizoen

Vrijdag 1 april is de dienstregeling hoogseizoen van het Drielse Veer weer ingegaan.
Tot 1 november varen we dan op werkdagen van 07:00 – 18:00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen van 10:00 – 18:00 uur

We zijn 2021 -ondanks alle coronamaatregelen- met een totaal van 87.984 passagiers voortvarend doorgekomen!
Sinds begin 2022 varen we met behulp van een nieuwe elektromotor en tandwielkast. De bijbehorende regeling wordt ook nog vernieuwd.
Ons streven is dan ook om, onder normale omstandigheden, het passagiersaantal van 2021 tenminste te evenaren.

De Coronamatregelen zijn aan boord inmiddels niet meer aan de orde.
Wel handhaven we onze sterke voorkeur voor contactloos betalen van de overtocht via het pinapparaat. Contant (gepast) betalen blijft eventueel mogelijk via de daartoe aanwezige geldbak.

Meer informatie 

Het Drielse Veer vormt de ideale verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de mooie en aantrekkelijke gemeenten Overbetuwe en Renkum. 

Oosterbeek, 15 december 2020

2021 Ondanks Corona toch nog 62.500 passagiers in 2020

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar vanzelfsprekend ook invloed gehad op de dienstregeling van het Drielse Veer. De pont was geheel uit de vaart van 1 april tot 1 juli.
Vanaf 1 juli heeft de veerdienst dankzij de mooie zomermaanden veel recreanten en toeristen overgezet. Daarbij was vanwege Corona het maximum aantal passagiers per overvaart op 12 gesteld.

Na de aanvang van het schooljaar 2020-2021 is er op werkdagen van 07:30 uur tot 08:00 uur een speciaal coronatijdslot voor scholieren van kracht geworden. Hert maximum van 12 passagiers gold tijdens die periode niet. Wel was dragen van een mondkapje verplicht.

Het aantal overzettingen in 2020 komt naar verwachting uit op 62.500. In 2019 waren er 91.750 overzetting Het aantal overgezette scholieren bedraagt daarbinnen 26.000.Wegens Corona is er op ruim 50 schooldagen niet gevaren. In 2019 werden dan ook 35.000 scholieren overgezet.

In de periodes dat de nachtligplaats van de pont nagenoeg droogviel werd in de nabijheid van de aanlegsteiger een goed functionerende noodvoorziening getroffen.

Het Drielse Veer vaart over de Neder-Rijn en verbindt Oosterbeek met Driel en zet het hele jaar door voetgangers, fietsers, bromfietsers en scootmobielers over. Jaarlijks maken zo’n 90.000 mensen gebruik van de veerpont. Dat zijn met name forensen, scholieren en toeristen.

Het Drielse Veer vormt de verbindende schakel in tal van een populaire fietsroutes, waaronder het fietsknooppuntensysteem.

Met het Drielse Veer maak je een duurzame oversteek want de zonnepanelen op de pont zorgen voor het aandrijven van de motor.

%

In de zomer leveren de zonnepanelen 90% van de energie voor de aandrijving

Duurzaam de Nederrijn over

Het Drielse Veer maakt gebruikt van de energie van zonnepanelen. De motor van de veerpont  wordt gevoed door een accupakket dat voor overgrote deel met behulp van deze panelen wordt opgeladen

Lees meer over de duurzaamheid van Drielse Veer