Over de stichting

Het Drielse Veer duizend jaar jong

Van middeleeuws kerkveer tot utilitair, recreatief  en  toeristisch voet- en fietsveer

Sinds de vroege middeleeuwen bestaat er al een veerverbinding tussen de dorpen Driel en Oosterbeek. Aanvankelijk werd het veer met name ingezet ten behoeve van Drielse kerkgangers die de (oude) kerk te Oosterbeek bezochten.

Al snel werd het veer echter ook ingezet voor andere utilitaire doelen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd de veerverbinding onderhouden door een gierpont. Nadat de stuw bij Driel gebouwd werd was het vanwege de stroming van de Neder-Rijn niet langer mogelijk om deze pont heen en weer te laten varen. En daarom werd vanaf die tijd de verbinding onderhouden door een motorpontje dat fietsers en voetgangers overzette. Dankzij ondersteuning van NUON kon door toenmalig eigenaar A.G.M. Gores geïnvesteerd worden in zonnepanelen en elektrische aandrijving en zo vaart er tegenwoordig een ‘zonneveer’ tussen Driel en Oosterbeek.

 

In 2010 werd het Drielse Veer van Gores overgenomen door de Stichting Drielse Veer. Deze stichting ging het veer exploiteren met als belangrijkste doelstelling het aanbieden van leer-werktrajecten aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe werkte de stichting nauw samen met Stichting Jobstap, een organisatie die dan ook in het bestuur van Stichting Drielse Veer vertegenwoordigd was.

 

Het veer zette in al die jaren steeds meer passagiers over, waaronder -naast forenzen, recreanten en toeristen- een toenemend aantal scholieren. Deze scholieren woonachtig in de gemeenten Overbetuwe en Arnhem maken op weg naar het Dorenweerd College in Doorwerth (gemeente Renkum) gebruik van het veer.

En daarom draagt het Dorenweerd College bij aan het Drielse Veer, evenals de Stichting Veren Gelderland van de provincie en beide oevergemeenten Overbetuwe en Renkum.

 

Vanaf 2014 werd duidelijk dat wetgeving van de rijksoverheid het Jobstap niet langer toe zou staan om leer-werktrajecten aan te bieden via het Drielse Veer.

En daarom werd -mede op initiatief van beide gemeenten- in 2015 besloten om naar te streven Stichting Drielse Veer en Stichting Jobstap bestuurlijk geheel te ontkoppelen en te mikken op volledige vernieuwing van de personele samenstelling van  sitichtingsbestuur.

 

En zo is er  sinds 2016 een nieuw bestuur actief  voor Stichting Drielse Veer. De doelstelling van de stichting werd bij die gelegenheid aangepast  en luidt tegenwoordig  als volgt:

“Het ten behoeve van utilitair, recreatief en toeristisch verkeer duurzaam in stand houden van de voet- fietsveerverbinding tussen Driel en Oosterbeek”

Bestuur

Het bestuur van Stichting Drielse Veer bestaat sinds januari 2016 uit:

Dirk van Uitert (voorzitter)

Frits Witjes (secretaris/penningmeester)

Chris Oosterink (algemeen lid)