Op zaterdag 14 mei is in het (voormalige) veerhuis aan de Drielse Rijndijk het boek over de historie van het Drielse Veer gepresenteerd.
Het eerste exemplaar van het boek werd door schrijver Frans Busch overhandigd aan mevrouw Johanna Braakman-de Leeuw. Daarna ontvingen ook de burgemeesters van de beide oevergemeenten Overbetuwe (Patricia Hoytink-Roubos) en Renkum (Agnes Schaap) een eerste exemplaar.

‘Een geschiedenis van het Drielse veer en die van de pachters Busch’ is de titel van het boek geschreven door Frans Busch, jongste zoon van de laatste pachter.
In de familie van Frans Busch heeft het Drielse Veer een belangrijke rol gespeeld. Vanaf 1925 was zijn grootvader Johan Daniël pachter van de veerdienst. De laatste exploitant van de gierpont was Jo Busch, de vader van Frans. De laatste veerman van de gierpont was
Frans’ oudste broer Jo. In 1966 werd het huidige voet- en fietsveer geopend.
Historicus Frans Busch is met zijn fascinatie voor en verbondenheid met het Drielse veer bij uitstek de geschikte persoon voor het beschrijven van de rijke historie van de eeuwenoude veerdienst tussen Driel en Oosterbeek. En dat heeft na jaren van uitgebreid en zorgvuldig onderzoek geleid tot de publicatie van dit boek.

Het boek telt 260 pagina’s, bevat tal van originele foto’s, kaartjes, ansichten en
krantenartikelen. Het is eenmalig in beperkte oplage gedrukt en kost €23.
Te koop aan boord van het Drielse Veer, bij de schrijver via buschdrielseveer@gmail.com en bij lokale boekhandels

Boek geschiedenis Drielse Veer